LSS (2024) ”Cover and ToC”, Liikenne-vuosikirja, 6(1). Saatavissa: https://liikenne.journal.fi/article/view/141888 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).