Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet (DOI-linkit) on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Liikenne-vuosikirjassa julkaistaan sekä strategista liikennesuunnittelua koskevia tai tukevia, akateemiseen tutkimukseen perustuvia että ammatilliseen liikennesuunnittelun keskusteluun osallistuvia artikkeleita. Merkkimäärät on ilmoitettu aina välilyönteineen.

 

Määräajat

Vuosikirja ilmestyy vuosittain marras-joulukuussa. Tarjottujen akateemisten artikkelikäsikirjoitusten määräaika on 1.6. Katsausten määräaika on 1.8.

 

Laajuus ja rakenne

Artikkelien ohjeellinen pituus: vähintään 10 000 ja korkeintaan 30 000 merkkiä. Artikkelin alussa tulee olla tiivis, tuhannen merkin abstrakti, josta artikkelin ta katsauksen pääsisältö käy ilmi. Otsikointi voi olla korkeintaan kaksitasoista. Kuvituskuvia ei käytetä. Kuvioita ja taulukoita voi käyttää harkitusti. Toimita käsikirjoituksen mahdolliset kuvat ja taulukot myös erillisinä tiedostoina (.png)

Akateemisten tai ammatillisten katsauksien ohjeellinen pituus on 4000 - 10 000 merkkiä välilyönteineen. Abstraktia ei tarvita, otsikointi on korkeintaan kaksitasoista. Tarvittaessa voi katsauksessa olla kuvioiden ja taulukoiden lisäksi yksi tai kaksi havainnollistavaa, sisällöllisesti merkittävää valokuvaa. Toimita kuvat myös erillisinä tiedostoina (.png)

Lähdeviittaukset

Pääasiassa noudatetaan lähdeviittauksissa ns. Harvardin järjestelmää. Katsauksissa ei käytetä lähdeviittauksia.

 

Tekstissä esimerkiksi näin: 

  • Meikäläinen (2006, s. 22) on osoittanut, että...
  • On osoitettu, että ... (Meikäläinen 2006, s. 22).
  • On esitetty, että ... Aalto-yliopistossa. Näin ... vaikuttavat opiskeluun. (Meikäläinen 2006, s. 22.) 

 

Lähdeluettelossa näin:

Painetut aineistot

Wilson, S. 1984. Electron correlation in molecules. 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press. 281 s. (International series of monographs on chemistry 11). ISBN 0-19-855617-9.

Raghavendra, C. R. & Sivaligam, K. M. & Znati, T. F. (toim.). 2004. Wireless sensor networks. Boston, 

 

Sähköiset lähteet

Maloka, Iamir E. & Harhim, Emad T. 2004. Estimation of the surface tension of a pure liquid. Petroleum science and technology. [Verkkolehti].  Vol. 22:11-12. S. 1527-1534. [Viitattu 4.3.2015]. ISSN 1091-6466 (painettu). ISSN 1532-2459 (sähköinen). Saatavissa: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1081/LFT-200027836.

Lassalle, V. L. & Failla, M. D. & Vallés, E. M. & Martin-Martinez, J. M. 2004. Chemical modification of styrene-butadiene-styrene co-polymer by grafting of N-carbamyl maleamic acid. Journal of adhesion science and technology. [Verkkolehti]. Vol. 18:15. S. 1849-1860. [Viitattu 14.2.2015]. ISSN 1568-5616. 

___________________________________________________________________________________________________

TEKNISET KIRJOITUSOHJEET

Älä käytä automaattista muotoilua (esim. kappaleiden automaattista numerointia). Toimita kuvat tai taulukot myös erillisinä tiedoistoinaan, png-tiedostomuodossa.  

Käsikirjoituksesi julkaisu ei saa olla kiinni muotoseikoista, joten vastaamme mieluusti kysymyksiisi journal.fi:ssä tai osoitteessa

toimisto@liikennesuunnittelunseura.fi 

kansilehti ja sisällysluettelo

Lista vuosikirjan atikkeleista, kirjoittajista ja sivunumeroista

 

Johdanto

Johdantoartikkelissa päätoimittaja pohdiskelee suomalaisen liikennesunnittelun tilaa ja ilmiöitä sekä esittelee käsillä olevan vuosikirjan artikkelit.

Tieteelliset artikkelit

Tässä osastossa julkaistaan kaksoissokkoarvioinnin perusteella hyväksyttyjä artikkeleita

Ammatilliset katsaukset

Tässä osastossa julkaistaan toimituskunnan  hyväksymiä ammatillisia katsauksia.

Opiskelija-esseet

Osastossa julkaistaan perustutkintonsa loppuvaiheen opiskelijoiden kirjoituksia, tyypillisesti opintojen osana laadittuja esseitä. 

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.